L’activitat turística a la Comunitat Valenciana comença 2016 en positiu

Publicado por Estadistiques Turisme el 14 marzo 2016

2016.03.09 post conjuntura gen

Destaca l’evolució de la demanda resident a l’estranger, que es situa per damunt de la mitjana nacional.

 La demanda estrangera en tot tipus d’allotjament ha augmentat un 21,2% en nombre de turistes i un 7,5% en despesa total, degut al descens de la estada mitjana.

 La rendibilitat hotelera creix un 12,9%, basat en l’increment de l’ocupació, alhora que les tarifes han estat estables respecte a l’any anterior.

L’allotjament col·lectiu ha evolucionat favorablement en les tres províncies, excepte la demanda hotelera en Castelló, on destaca l’increment de l’oferta extrahotelera.

Més informació en Estadístiques de Turisme

2016.03.09 post conjuntura gen-2

Destaca la evolución de la demanda residente al extranjero, que se sitúa por encima de la media nacional.

La demanda extranjera en todo tipo de alojamiento ha aumentado un 21,2% en  número de turistas y un 7,5% en gasto total, debido al descenso de la estancia media.

La rentabilidad hotelera crece un 12,9%, basado en el incremento de la ocupación, a la vez que las tarifas han sido estables respecto al año anterior.

El alojamiento col·lectivo ha evolucionado favorablemente en las tres provincias, excepto la demanda hotelera en Castelló, donde destaca el incremento de la oferta extrahotelera.

Más información en Estadístiques de Turisme

Tags: , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>