L’activitat turística a la Comunitat Valenciana continua creixent en novembre

Publicado por Estadistiques Turisme el 21 enero 2016

Els resultats del mes de novembre han afermat l’evolució positiva que els principals indicadors en turisme de la Comunitat Valenciana estan mostrant durant 2015.

La demanda estrangera ha augmentat un 4,8% en l’arribada de turistes i un 3,1% en la despesa total fins a novembre de 2015.

La rendibilitat hotelera segueix mostrant xifres de creixement. Fins a novembre, l’ingrés per habitació disponible (Revpar), estimat en 40,3[1] euros, es va incrementar un 10,3%, tant per a l’increment del 5,5% de la tarifa mitjana diària, com per a l’augment d’un 4,7% en el grau d’ocupació per habitacions. L’increment de la rendibilitat ha sigut generalitzat en les tres províncies.

El volum de pernoctacions hoteleres va créixer en totes les zones turístiques. Durant els onze primers mesos de l’any en els establiments hotelers l’evolució ha sigut positiva tant per a la demanda estrangera, que va créixer un 5,8%, com per a la demanda resident a Espanya que ho va fer en un 4,1%.

Destaca el dinamisme amb el qual continua l’allotjament extrahoteler on s’han registrat augments destacables tant del volum de viatgers (12,1%) com de pernoctacions (9,8%). Tant la demanda estrangera com la demanda nacional van contribuir a aquests bons resultats.

En les tres províncies l’evolució de les pernoctacions fins a novembre ha sigut positiva en totes les modalitats d’allotjament extrahotelero.

Més informació en Estadístiques de Turisme


[1] Mitjana sense ponderar.

2016.01.13 post conjuntura acum nov

 ———————————

Los resultados del mes de noviembre han afianzado  la evolución positiva que los principales indicadores en turismo de la Comunitat Valenciana están mostrando durante 2015.

 La demanda extranjera ha aumentado un 4,8% en la llegada de turistas y un  3,1% en el gasto total hasta noviembre de 2015.

 La rentabilidad hotelera sigue mostrando cifras de crecimiento. Hasta noviembre el ingreso por habitación disponible (Revpar), estimado en 40,3[1] euros, se incrementó un 10,3% debido, tanto al incremento del 5,5% de la tarifa media diaria, como al aumento de un 4,7% del grado de ocupación por habitaciones. El incremento de la rentabilidad ha sido generalizado en las tres provincias.

El volumen de pernoctaciones hoteleras creció en todas las zonas turísticas. Durante los once primeros meses del año en los establecimientos hoteleros la evolución ha sido positiva tanto para  la demanda extranjera, que creció un 5,8%, como para la demanda residente en España que lo hizo en un 4,1%.

Destaca el dinamismo con el que continúa el alojamiento extrahotelero donde se han registrado  aumentos destacables tanto del volumen de viajeros (12,1%) como de pernoctaciones (9,8%). Tanto la demanda extranjera como la demanda nacional contribuyeron a estos buenos resultados.

En las tres provincias la evolución de las pernoctaciones  hasta noviembre ha sido positiva en todas las modalidades de alojamiento extrahoteler.

Más información en Estadístiques de Turisme


[1] Media sin ponderar

Tags: , , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>