Invattur Cabecera 2
Noticias
El Consell dóna conformitat a l’avantprojecte de Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana

El Consell dóna conformitat a l’avantprojecte de Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana

Publicado por Administrador el 25 mayo 2017

 

El Consell ha acordat donar conformitat a l’avantprojecte de Llei, de la Generalitat, de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i ha remès el citat text al Comitè Econòmic i Social i al Consell Jurídic Consultiu per a recaptar els dictàmens preceptius de tots dos organismes.
 

Els objectius generals de l’avantprojecte de Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat és dotar a la Comunitat Valenciana d’una Llei innovadora que, prenent en consideració les disposicions del Codi Ètic Mundial per al Turisme, la diferencie d’altres
destinacions.
 
A més, mitjançant el citat text es pretén generar les condicions que propicien l’evolució de l’activitat turística cap a un nou model de desenvolupament sostenible que facilite la integració dels visitants amb la població, la cultura i el medi ambient local, posant en valor la història, les tradicions, el territori i el paisatge de la Comunitat Valenciana; contemple nous fenòmens com l’ús de les noves tecnologies, les xarxes socials o la gestió intel·ligent de les destinacions; i que partint del territori com a recurs, conduïsca a la conservació i millora del paisatge del litoral i impulse el turisme d’interior.
 

Així mateix, amb aquest avantprojecte de Llei, el Consell pretén afavorir la competitivitat del sector i la satisfacció dels turistes, facilitant la participació en l’acció pública de la ciutadania, l’empresariat i altres agents a través de la governança turística.

 

Nou model turístic per a la Comunitat Valenciana

 

L’actual Llei 3/1998, de 21 de maig, de Turisme de la Comunitat Valenciana, es va aprovar fa més de 17 anys, per açò, el Consell ha iniciat el procés de modificació d’aquesta Llei, amb l’objectiu d’asseure els principis per al nou model turístic per a la Comunitat Valenciana i incrementar gradualment la competitivitat del sector turístic valencià.
L’evolució experimentada en l’última dècada pel sector turístic valencià motivat pels canvis demogràfics, econòmics, tecnològics i socioculturals experimentats, així com els requeriments i exigències que avui dia manifesten els consumidors i usuaris, fa necessari adaptar el marc legislatiu de la Generalitat en matèria turística a aquest nou escenari.

 

Principals novetats
 

L’avantprojecte de Llei es compon de 99 articles ordenats en una exposició de motius, un Títol Preliminar i tres llibres diferenciats (Gestió Col·laborativa i Corresponsable, Desenvolupament de la Competitivitat Turística i L’Activitat Turística) estructurats en diferents títols i capítols així com de dues Disposicions Transitòries, una Disposició Derogatòria i tres Disposicions Finals.
 

Com a novetats destacables de l’avantprojecte de Llei cal assenyalar que contempla, per primera vegada, conceptes com a ètica de turisme, governança turística, hospitalitat, oci, treballadors o treballadores del sector turístic i turisme accessible, inclusiu i sostenible. També eleva la quantia de les sancions econòmiques per infraccions comeses fins als 600.000 euros.
 

D’altra banda, introdueix compromisos d’actuació que sustentaran la política turística de la Generalitat com a compromís de sostenibilitat; compromís d’hospitalitat; compromís de seguretat i garantia; compromís de vertebració territorial; compromís de competitivitat del sector turístic; compromís de qualitat en la prestació de serveis; compromís d’agilitat; compromís de transparència; compromís de participació i coresponsabilitat.
 

Una altra novetat és la creació d’òrgans per a la coordinació de l’acció pública, el Consell Valencià del Turisme; la Comissió Interdepartamental de Turisme; i el Comitè d’Ètica del Turisme.
 

Síguenos en Facebook
Síguenos en Twitter

Este sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies